Dėkingumas ir jo skatinimas

2 min read

Pozityvioji psichologija apibūdina dėkingumą ne tik kaip trumpalaikę emociją, o ir kaip tam  tikro žmogaus ar objekto vertinimą, kuris daro įtaką ilgalaikiam pozityvumui. Tai vertės,  nepriklausančios nuo piniginės vertės, pripažinimas, bei spontaniškas vidinės nuostatos  kuriamas gėrio patvirtinimas. Dėkingumas yra socialinė emocija, kuri signalizuoja, jog mes  pripažįstame tai, ką kiti padarė dėl mūsų. Dėkingumas stiprina santykius, o jo šaknys yra  giliai evoliucijos istorijoje - kyla iš išlikimo vertės padėti kitiems ir gauti paramą mainais.

Pasak dr. Roberto Emmonso, dėkingumo apibrėžimo esmė turi dvi dalis: 

1. Gerumo patvirtinimas 

Mes patvirtiname, kad pasaulyje yra gerų dalykų, dovanų ir privilegijų, kurias gauname. Tai  nereiškia, kad pasaulis tobulas, jame nėra skundų, sunkumų ir kivirčų. Tai reiškia, jog kai  žiūrime į pasaulį kaip į visumą, dėkingumas skatina mus pripažinti dalį gėrio mūsų gyvenime.  

2. Suvokimas, iš kur gėris ateina 

Mes atpažįstame gėrio šaltinius išorinėje aplinkoje. Gėris neatsiranda iš ko nors, ką mes  padarėme, dėl ko galėtume didžiuotis. Galime vertinti teigiamus savo pačių bruožus, tačiau  tikras dėkingumas yra priklausomybė nuo kitų: mes pripažįstame, kad kiti davė mums daug  dovanų, didelių ir mažų, dėl kurių mes patyrėme gėrį savo gyvenime.  

Kuo naudingas dėkingumas? 

.Pagerėjusi savijauta 

Dėkingi žmonės yra malonesni, atviresni ir mažiau neurotiški. 

.Didesnis atsparumas stresui 

Dėkingi žmonės labiau atsparūs stresui. Galybė tyrimų rodo, jog esant rimtai traumai,  nelaimei ar kančiai, žmonės, kurie yra nusiteikę dėkingai, pasveiksta daug greičiau.  

.Gilesni santykiai  

Kai pasakai „ačiū“ tiems, kurie tau padėjo, leidi jiems pasijusti vertinamiems. Tai sustiprina  tarpusavio ryšį ir skatina palaikymą.  

.Padidėjęs optimizmas  

Žmonės, kurie sutelkia dėmesį į dėkingumą, rodo daugiau optimizmo daugelyje savo  gyvenimo sričių, įskaitant sveikatą ar mankštą.  

.Padidėjęs savęs vertinimas  

Kai žmogus jaučiasi dėkingas, jis jaučia, kad kažkas kitas jį saugo. Kito žmogaus vertinimas  užtikrina asmens gerovę, o išvystytas socialinių ryšių tinklas padeda žmogui atsidurti ten, kur  jis jaustųsi labiausiai vertinamas.  

Galbūt atrodo, jog nėra oru prisiversti save kam nors dėkoti. Nesijaudink - taip jaučiasi  dauguma iš mūsų. Tačiau dėkingumas yra efektyvi priemonė perprogramuoti savo  pasąmonę jaustis pozityviau, o ypač tuomet, kai esame įpratę mąstyti neigiamai, jaudintis ir  kritikuoti save. Ugdydami dėkingumą, mes ne tik sumažiname nerimą ir baimę, bet ir  sugebame juos pakeisti laime ir džiaugsmu. Geriausia, kai išmokstame susitelkti ties tuo, ką  turime, nesutelkdami viso dėmesio į tai, ko trūksta.

© Copyright 2021 Mindletic. All rights reserved.