Mindletic programėlės privatumo politika

1. Paskutinį kartą redaguota: Spalio 7 d., 2020

2. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip mes rinksime, naudosime, saugosime ir dalinsimės Jūsų Asmens duomenimis, kai naudositės Programėle, ir papasakosime apie Jūsų privatumo teises ir kaip įstatymai Jus gina.
 

3. Mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą. Svarbu, kad jūs suprastumėte, kaip mes prižiūrime Jūsų Asmens duomenis ir kaip užtikriname ir vykdome savo teisinius įsipareigojimus Jums pagal Duomenų apsaugos įstatymą.
 

4. Jei turite klausimų, susijusių su šia politika ar tuo, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu info@mindletic.com.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Aiškinimas

5. Žodžiai, kurių pirmoji raidė yra didžioji, turi toliau nurodytas reikšmes.

6. Apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nesvarbu, ar jie vartojami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

7. Šioje privatumo politikoje:

•Tu/Jūs reiškia fizinį asmenį, kuris prisijungia ar naudojasi Programėle. Pagal BDAR Jus vadinsime duomenų subjektu.

•Bendrovė (šioje privatumo politikoje vadinama kaip „įmonė“, „mes“ arba „mūsų“) reiškia UAB Emocinis balansas - pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir įregistruotą įmonę, kurios juridinio asmens kodas 305553328, buveinės adresas - Kaunas, I. Kanto g. 2-3, Lietuva.

8. BDAR tikslais įmonė yra duomenų valdytoja, tai reiškia, kad mes esame atsakingi už jų priežiūrą. Jūsų Asmens duomenis naudosime sąžiningai, teisėtai ir skaidriai bei laikydamiesi galiojančio Duomenų apsaugos įstatymo.

•Programėlė reiškia Bendrovės teikiamą programinę įrangą, pavadinimu Mindletic, kurią Jūs atsisiuntėte į bet kurį elektroninį įrenginį.

•Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. BDAR tikslais asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, pavyzdžiui, vardą, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba vieną ar kelis fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinė tapatybės požymius.

•Įrenginys reiškia bet kokį įrenginį, kuris gali pasiekti Programėlę, pvz., kompiuterį, mobilųjį telefoną ar skaitmeninį planšetinį kompiuterį.

•BDAR reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679.

•Duomenų apsaugos įstatymas nurodo taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, BDAR.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Surinktų duomenų tipai

Asmens duomenys

9. Mes renkame ir tvarkome Asmens duomenis, jūsų sąveikos su mūsų Programėle metu, ir būdais, aprašytais žemiau.

10. Kai registruojatės, galimybę asmeniškai pasikalbėti su specialistu, žymite savo jaučiamas emocijas, bendraujate virtualiuose bendruomenės kambariuose, mes prašome pateikti mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama norint rezervuoti susitikimą, susisiekti ar identifikuoti jus. Ši informacija gali apimti (bet tuo neapsiribojama):

•Slapyvardį

•Elektroninio pašto adresą

•Slaptažodį

•Promo kodą (jei naudojamas)

•Žinutę, kurią norite palikti profesionalui prieš susitikimą

•Patvirtinimą, kad esate vyresnis nei 18 metų

•Patvirtinimą, kad norite gauti naujienas

•Šalį, kurioje norite turėti privačią konsultaciją su profesionalu

•Pasirinktą kalbą, kuria norite kalbėtis su profesionalu

•Pasirinktą profesionalą

•Pasirinktą laiką susitikimui

•Jaučiamas emocijas

•Bet koks turinys, kuriuo dalinatės virtualiuose bendruomenės kambariuose

11. Kai pateiksite skundą, pateiksite mums užklausą dėl Programėlės ar inicijuosite slaptažodžio atstatymą, kartu pateiksite mums ir atitinkamus duomenis, įskaitant duomenis apie savo patirtį ir problemas, susijusias su Programėle.

11.1 Naudojimo duomenys, t.y. duomenys apie tai, kaip naudojate Programėlę, renkami automatiškai, kai naudojate Programėlę, kad galėtume analizuoti, kaip vartotojai naudoja Programėlę. Tai padeda mums Programėlę patobulinti ir mes nenaudojame šių duomenų jokiems kitiems tikslams. Nors naudojimo duomenys neidentifikuoja Jūsų vardo ir mes nebandysime Jūsų taip identifikuoti ar tokiu būdu naudoti informacijos priimant su Jumis susijusius sprendimus, informacija yra susieta su unikaliu identifikatoriumi, būtent Jūsų įrenginio ID, todėl jūs esate identifikuojamas ir ši informacija yra Asmens duomenys Duomenų apsaugos įstatymo tikslais. Mums svarbu galėti atskirti skirtingus vartotojus naudojantis šiuo unikaliu identifikatoriumi, kad galėtume išanalizuoti, kaip pavieniai vartotojai naudojasi Programėle. Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip Jūsų įrenginio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), jūsų įrenginio ID, Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jūsų mobilioji operacinė sistema, informacija apie atidaromą Programėlę, informacija apie regioną, kuriame Programėlė atidaroma, ir kiti diagnostiniai duomenys.

                                                                                         Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
 

12. Duomenų apsaugos įstatymas reikalauja, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei mes tenkiname vieną iš teisinių duomenų tvarkymo pagrindų, nustatytų BDAR, kiekvienam tvarkymo tikslui.

13. Bendrovė gali naudoti Asmens duomenis šiais tikslais:

Sukurti Jums asmeninę paskyrą Programėlėje

Susitarti dėl susitikimo su Jūsų pasirinktu specialistu ir susisiekti arba Jus identifikuoti. Tvarkymas yra būtinas, norint įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir mūsų.

Prižiūrėti ir tobulinti Programėlę renkant ir tvarkant Naudojimo duomenis. Tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtam interesui prižiūrėti ir tobulinti Programėlę.

Nagrinėti ir atsakyti į skundus ir klausimus, susijusius su Programėle. Tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtam interesui suteikti Programėlės vartotojams geras klientų aptarnavimo paslaugas.

Sekti Jūsų suvedamas emocijas

Pakeisti slaptažodį

Dalijimasis Jūsų asmens duomenimis

14. Mes galime pasidalinti Jūsų Asmens duomenimis su mūsų patikimais paslaugų teikėjais, kai jie teikia paslaugas mums ar Jums mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Mes visada kontroliuojame ir būsime atsakingi už Jūsų Asmens duomenų naudojimą.

15. Mes galime pasidalinti Jūsų asmenine informacija, aprašyta šioje privatumo politikoje, su šiais gavėjais:
 

•Programėlės kūrėjai ir administratoriai;

•Duomenų saugos, duomenų tvarkymo, svetainių prieglobos, debesijos prieglobos, saugojimo sprendimų, programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) ir kitų IT paslaugų teikėjai;

•Programėlės analitinių paslaugų teikėjai;

•Mūsų darbuotojai, kuriems reikia prieigos prie Jūsų duomenų, kad galėtų atlikti savo funkcijas ir kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai;

•Profesionalai: kai dalijatės asmenine informacija norėdami užsisakyti profesionalo paslaugą, el. paštu su jais bus dalijamasi tik Jūsų vardu, pateiktu pranešimu, skirtu pasirinktam specialistui, kalba, kuria norėsite kalbėtis, ir šalimi, iš kurios kalbėsitės, bei žinutė, kurią paliksite profesionalui.

•Kiti Programėlės vartotojai: kai dalyvausite bendruomenės pokalbiuose, tik Jūsų pačių pateiktais pranešimais/žinutėmis bus pasidalinta su kitais Programėlės vartotojais.

Mes galime dalintis ar perduoti Jūsų asmeninę informaciją kitai įmonei, kiek tai susiję su bet kokiu susijungimu, įmonės turto pardavimu, finansavimu ar viso ar dalies mūsų verslo įsigijimu arba vykstant deryboms dėl jų.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama pagal įstatymus, įskaitant įstatymus, galiojančius ne jūsų gyvenamojoje šalyje, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas ar kiti teisiniai ar norminiai reikalavimai, pavyzdžiui, teismams, teisėsaugos institucijoms ir reguliavimo institucijoms, tokioms kaip duomenų apsaugos priežiūros institucijos.

Jūsų asmeninių duomenų saugojimas 

16. Bendrovė saugos Jūsų Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti. Mes saugosime ir naudosime Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina vykdant mūsų teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, jeigu Jūsų duomenis turime saugoti pagal taikomus teisės aktus), sprendžiant ginčus ir vykdant mūsų teisinius susitarimus bei politiką.
 

17. Bendrovė taip pat saugos Naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenis saugosime tik 1 metus po to, kai juos surinksime. Tai yra reikalinga tam, kad suprastume, kaip laikui bėgant naudojate Programėlę. Po 1 metų mes sujungsime duomenis su kitų vartotojų duomenimis, kad jie nebebūtų siejami konkrečiai su Jumis ar kitais asmenimis.

Perdavimai už Europos ekonominės erdvės ribų 

18. Šioje Privatumo politikoje aprašyti Asmens duomenys gali būti tvarkomi ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tose šalyse, kuriose Europos Komisija nesuteikia tokio paties lygio asmens duomenų apsaugos, koks suteikiamas EEE. Tokiais atvejais įsitikiname, kad yra įdiegtos papildomos apsaugos priemonės ir Jūsų Asmens duomenys yra apsaugoti.
 

19.Duomenis apdorojančios „Google Inc.“ ir „Amazon Web Services“, užtikrina jūsų asmens duomenų saugumą, jų sistemų ir operacijų tinkamumą patvirtina atitinkami ISO standartai ar kitos patikimos saugos priemonės, kurios yra pripažintos Europos Sąjungoje.

Jūsų asmeninių duomenų saugumas

20. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, imamės tinkamai pagrįstų priemonių Jūsų informacijos apsaugai nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes padarysime viską, kad apsaugotume Jūsų Asmeninius duomenis, mes negalime garantuoti Jūsų duomenų, perduotų Programėlei, saugumo; bet koks perdavimas yra Jūsų pačių rizika. Gavę Jūsų informaciją, mes imsimės griežtų procedūrų ir saugumo priemonių siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai. Jei norite eksportuoti ar sunaikinti savo duomenis, parašykite mums el. paštu info@mindletic.com.

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų Asmeniniais duomenimis 

21. Bendrovė įsipareigoja gerbti Jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti, kad galėtumėte naudotis savo teisėmis.

22. Pagal Duomenų apsaugos įstatymą turite teises, susijusias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymo būdais, kurios yra išdėstytos žemiau. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba jei turite klausimų apie šias teises, galite susisiekti su mumis naudodamiesi šios Privatumo politikos pradžioje pateikta informacija. Kai kuriais atvejais mes negalėsime įvykdyti jūsų prašymo; tokiu atveju mes Jums parašysime, kad paaiškintume, kodėl.

23. Pagal šią Privatumo politiką jūs turite teisę:

•Prašyti prieigos prie Jūsų Asmens duomenų. Jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, prieigos prie Jūsų asmens duomenų (mums galime pateikti kopiją) ir kitos informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

•Prašyti ištaisyti mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti bet kokią mūsų apie Jus turimą neišsamią ar netikslią informaciją.

•Prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui. Ši teisė egzistuoja, kai mes pasikliaujame teisėtu interesu, kaip teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu, nebent mes galime įrodyti, kad mūsų teisėti interesai viršija Jūsų teises arba jei mes turime tęsti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kai tai reikalinga pagrįsti, vykdyti ar ginti teisėtus reikalavimus. 

•Jūs turite teisę paprašyti mūsų, kad tam tikrais atvejais apribotume ar blokuotume Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

•Prašyti ištrinti Jūsų Asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti ar pašalinti Asmens duomenis, kai mes neturime tinkamos priežasties juos toliau tvarkyti.

•Prašyti perduoti savo Asmens duomenis. Mes Jums ar Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai pateiksime Jūsų Asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, kurią naudoti Jūs iš pradžių davėte sutikimą mums arba kurią mes naudojome vykdydami sutartį su Jumis.

Ką daryti, jei turite skundą? 

24. Jei turite kokių nors abejonių dėl to, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ar esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkome bet kurį Jūsų pateiktą prašymą, arba norėtumėte kitaip pateikti skundą, turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai jūsų gyvenamojoje šalyje (Lietuvoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinius duomenis galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/).

Nuorodos į kitas svetaines

25. Mūsų Programėlėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos Jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

26. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

27. Kartkartėmis galime atnaujinti savo Privatumo politiką. Mes imsimės tinkamų priemonių, kad praneštume Jums apie visus šios Privatumo politikos pakeitimus, ir šiame puslapyje paskelbsime atnaujintą Privatumo politiką.

28. Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie pakeitimus. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja iškart nuo jų paskelbimo šiame puslapyje.

Kontaktai 

29. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu: info@mindletic.com.

© Copyright 2021 Mindletic. All rights reserved.